Majetek-nabídka

Modul "Majetek" vede kompletní evidenci drobného majetku, dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a majetku pořízeného formou leasingu tak, jak je to popsáno v postranní navigaci u modulu "Majetek".
V této nabídce je dostupná volba:

Majetek

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Majetek-postranní navigace" v odstavci "Majetek".

Leasing

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Majetek-postranní navigace" v odstavci "Leasing".

Typy

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Majetek-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Typy majetků" a "Typy leasingů".

Odpisové skupiny

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Majetek-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Odpisové skupiny".

Umístění

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Majetek-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Umístění".

Našli jste odpověď?