Účetnictví-nabídka

Modul "Účetnictví" řeší ty úlohy, které nešlo zařadit do předcházejících modulů tak, jak je to popsáno v postranní navigaci u modulu "Účetnictví".

V této nabídce je dostupná volba:

Interní doklady

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-postranní navigace" v odstavci "Interní doklady".

Ostatní pohledávky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-postranní navigace" v odstavci "Ostatní pohledávky".

Ostatní závazky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-postranní navigace" v odstavci "Ostatní závazky".

Typy dokladů

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Typy dokladů".

Předpisy zaúčtování

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Předpisy zaúčtování".

Dokladové řady

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Dokladové řady".

Seznam sestav

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Seznam sestav".

Účtový rozvrh

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Účtový rozvrh".

Účetní výstupy

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Účetnictví-pracovní plocha pod čarou" v odstavci "Účetní výstupy".

Inicializace následujícího účetního období

Toto je jediná volba modulu "Účetnictví", která není dostupná z jiného místa programu. Týká se uzavření účetního období. Pokud nemáte založeno nové účetní období, po potvrzení této volby o tom budete informováni:

V případě, že máte založeno nové účetní období, dojde ke spuštění Průvodce uzávěrky účetního období.

Po jeho vyplnění a potvrzení dojde ke spuštění uzávěrkových operací a nastavení počátečních stavů do nového roku. V závislosti na množství dat, může tato operace trvat i několik minut. O úspěšném ukončení uzávěrky budete informováni:

Budete samozřejmě informováni, i pokud uzávěrka skončí chybou.

Touto volbou přenesete potřebné stavy do nového roku, ale můžete dále provádět opravy v uzavřeném období.

Tuto volbu můžete spouštět vždy dle své potřeby. Nemusíte míst strach, že by došlo k duplicitě závěrkových operací.

Našli jste odpověď?