Nákup – Analýza nákupu

Po otevření tohoto formuláře se zobrazí průvodce. Tato volba umožňuje pohled na nákup z hlediska konkrétního zboží, skupin zboží, ceníkových skupin, dodavatele.

Obsahuje šest základních možností, u kterých můžete zadat časový rozsah, vybrat střediska, příp. stanovit, zda chcete zahrnout i nekatalogové položky a neúčetní doklady, vybrat firmu apod.
Poslední možnost umožňuje vlastní nastavení všech hodnot.

 • Od kterého dodavatele jsem nakupoval nejvíce

 • Od které skupiny dodavatelů jsem nakupoval nejvíce

 • Od které ceníkové skupiny jsem nakupoval nejvíce

 • Které zboží jsem nakupoval nejvíce

 • Co jsem koupil od vybraného dodavatele

 • Od koho jsem koupil vybrané zboží

 • Vlastní nastavení analýzy

Můžete si sami vybrat, co chcete analyzovat i jaké bude další členění.

Ve spodní části obrazovky si můžete zaškrtnout "Zobrazit sumy v jednotlivých měsících". Pak si v tabulkovém pohledu můžete doplnit další sloupce, ve kterých se zobrazí hodnoty "Celkem Kč" a "MJ" za jednotlivé měsíce, a to až za 12 minulých měsíců.

Poté klikněte na tlačítko "Dokončit":

 • Zadejte parametry výstupu …

 • Co chcete analyzovat

 • Jaké bude další členění

 • Zadejte časový rozsah analýzy …

 • Datum vystavení dokladu od-do

 • Datum účtování od-do

 • Vybraná střediska

 • Výběr

 • Počítat i nekatalogové položky

 • Vyloučit neúčetní doklady

Poté klikněte na tlačítko "Dokončit".

Našli jste odpověď?