Modul "Peníze" zahrnuje hotovostní i bezhotovostní styk, tj. pokladnu i bankovní účty.

Po těchto krocích můžete začít pořizovat doklady v obou seznamech.

__________________________________________________________________

Elektronické bankovnictví – homebanking

Elektronické bankovnictví nabízí většina bankovních institucí. Služba umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím Internetu a to z jakéhokoliv místa na světě.

Po využívání elektronického bankovnictví musíte uzavřít smlouvu se svojí bankou, která Vám poskytne software pro komunikaci. Po instalaci software na počítač si můžete na tomto konkrétním počítači stahovat výpisy, odesílat příkazy k úhradě apod.

Využití dat získaných od banky a také správná příprava bankovních příkazů v ABRA Flexi je nezbytné v seznamu bankovních účtů správně nastavit parametry pro jednotlivé bankovní účty. Musí být vyplněno:

Tento systém funguje i za předpokladu, že máte jediné číslo účtu, ale banka má účet vnitřně rozdělen na několik měn. Pokud máte vše nastaveno podle návodu, pak může být pro všechny měny nastavena shodná cesta pro stahování výpisů i odesílání příkazů. Systém sám načte výpisy do dokladové řady správné měny.

__________________________________________________________________

Stahování výpisů

  • Nejdřív pomocí bankovního software si uložte bankovní výpisy na disk svého počítače. Toto místo musí být shodné s nastavením cesty pro výpisy v záložce "Elektronická banka"

  • Do ABRA Flexi načtete výpisy v bance – vyberte na liště volbu "Načíst výpisy" – je ukrytá pod tlačítkem .

Pokud ABRA Flexi najde výpis z účtu, který odpovídá nastavení a který dosud nebyl načten, výpis načte do účetnictví a o výsledku vás informuje:

V informaci je uveden i název souboru, číslo výpisu a číslo účtu. Aby nešel výpis znovu načíst, k uloženému souboru se za příponu doplní ".nacteno". Pokud zkoušíte výpis načíst ve zkušebním provoze, stačí tento doplněk ".nacteno" smazat a výpis můžete znovu načíst do ostré verze.

  • Okamžitě po ukončení načtení výpisů se přidá do tabulkového přehledu tolik řádek, kolik položek bylo načteno. S položkami můžete dál pracovat běžným způsobem.

__________________________________________________________________

Příkazy k úhradě

Příkazy k úhradě můžete tvořit v modulu "Peníze", ale také v modulu "Nákup". Tyto dvě možnosti jsou z důvodu snadnějšího vyhledávání. Někdo tuto možnost hledá u přijatých faktur, někdo u bankovních výpisů.

  • Nejprve vytvoříte běžným způsobem příkaz k úhradě. Když si vyberete účet, kde máte nastaveno elektronické bankovnictví, automaticky se nastaví forma odeslání příkazu na Elektronicky.

  • Pokud chcete příkaz odeslat elektronicky, použijte na formuláři příkazu tlačítko . Po jeho stisku se zobrazí dotaz k potvrzení pro uložení vzniklého souboru s údaji z příkazu. Soubor se uloží podle nastavení v seznamu bankovních účtů v záložce "Elektronická banka". O uložení příkazu do souboru jste informováni. Jméno souboru a datum jeho vytvoření se uloží i do příkazu. Současně se změní hodnota v poli Stav příkazu na "Odesláno" a vy již nemůžete s položkami v příkaze dál pracovat. Nemůžete je měnit, mazat, ani přidávat nové.

  • K odeslání příkazu, resp. vytvořeného souboru do banky musíte použít bankovního software, který slouží pro komunikaci s bankou.

Informace:

  • Pokud před odesláním souboru do banky zjistíte v příkazu nějaké nesrovnalosti (nechcete některou fakturu uhradit a pod.), použijte tlačítko na horní liště. Tím se příkaz vrátí do stavu "Neodesláno" a vy můžete položky měnit, mazat, přidávat nové. Vytvořený soubor se tímto způsobem nesmaže, novým odesláním se však přepíše.

Našli jste odpověď?