V případě importu dokladů s položkami s vazbou na ceník lze aktivovat režim individuálních kódů odběratele / dodavatele. V tomto režimu lze na všech položkách dokladu ve vazbách na ceník použít místo obvyklého kódu zadaného prefixem „code:“ také individuální kód odběratele (resp. dodavatele).

Individuální kód je třeba také uvádět s prefixem „code:“ a musí být pro daného odběratele / dodavatele unikátní.

<winstrom version="1.0" article-individual-codes="true">  <objednavka-prijata>    <kod>OBP0004/2014</kod>    <datVyst>2014-02-17</datVyst>    <firma>code:FLEXIBEE</firma>    ⋮    <polozkyObchDokladu>    <objednavka-prijata-polozka>     <typPolozkyK>typPolozky.katalog</typPolozkyK>     <mnozMj>1.0</mnozMj>     <sklad>code:SKLAD</sklad>     <cenik>code:S001</cenik><!-- vyhledávání primárně dle kódu v individuálním ceníku odběratele -->    </objednavka-prijata-polozka>    </polozkyObchDokladu>   </objednavka-prijata> </winstrom>

Při vytváření objednávky se vyhledává položka nejprve v individuálním ceníku odběratele „FLEXIBEE“ podle kódu „S001„. Pokud v individuálním ceníku takový záznam neexistuje, pokračuje vyhledání ceníkové položky standardním způsobem.

Našli jste odpověď?