Vzájemný zápočet je fiktivní bankovní výpis, kterým jsou prováděny zejména úhrady pohledávek a závazků na principu vzájemných zápočtů.

<winstrom version="1.0">  <faktura-vydana>   <id>code:FAV1</id>   <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>   <bezPolozek>true</bezPolozek>   <sumOsv>100.0</sumOsv>  </faktura-vydana>  <faktura-prijata>   <id>code:FAP1</id>   <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>   <cisDosle>F123</cisDosle>   <datSplat>2017-12-31+01:00</datSplat>   <bezPolozek>true</bezPolozek>   <sumOsv>100.0</sumOsv>  </faktura-prijata> </winstrom>

Pro připravené faktury lze provést zápočet následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">  <vzajemny-zapocet>   <id>code:ZAP+0016/2017</id>   <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>   <typPohybuK>typPohybu.prijem</typPohybuK>   <!-- částka úhrady -->   <sumOsv>1.0</sumOsv>   <bezPolozek>true</bezPolozek>   <sparovani>    <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>    <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>   </sparovani>   <!-- číslo zápočtu -->   <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>  </vzajemny-zapocet>  <vzajemny-zapocet>    <id>code:ZAP+0017/2017</id>    <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>    <typPohybuK>typPohybu.vydej</typPohybuK>    <sumOsv>1.0</sumOsv>    <bezPolozek>true</bezPolozek>    <sparovani>     <uhrazovanaFak type="faktura-prijata">code:FAP1</uhrazovanaFak>     <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>     </sparovani>     <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>  </vzajemny-zapocet> </winstrom>

Copy

Může se stát, že částky na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu nesouhlasí (zbývá část doplatit), v takovém případě se import řídí hodnotou v tagu zbytek. Lze zvolit tyto hodnoty:

 • ne: zbytek nesmí nastat; pokud k němu dojde, jedná se o chybu
 • castecnaUhrada: pokud je částka na uhrazujícím dokladu menší než na uhrazovaném, jedná se o částečnou úhradu

Analogicky lze provádět i odpárování:

<winstrom version="1.0">  <vzajemny-zapocet>   <id>code:ZAP+0016/2017</id>   <odparovani>    <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>   </odparovani>  </vzajemny-zapocet> </winstrom>
Našli jste odpověď?