Přes REST-API je možné provázat zálohový daňový doklad ZDD s platbou bankovního nebo pokladního dokladu uhrazující zálohu.

<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a bankou --> <winstrom version="1.0">  <faktura-vydana>   <!-- zálohový daňový doklad -->   <id>code:VF1-0001/2017</id>   <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->   <vytvor-vazbu-zdd>    <uhrada type="banka">code:B+0001/2017</uhrada>   </vytvor-vazbu-zdd>  </faktura-vydana> </winstrom>
<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a pokladnou --> <winstrom version="1.0">  <faktura-vydana>   <!-- zálohový daňový doklad -->   <id>code:VF1-0001/2017</id>   <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->   <vytvor-vazbu-zdd>    <uhrada type="pokladni-pohyb">code:P+0001/2017</uhrada>   </vytvor-vazbu-zdd>  </faktura-vydana> </winstrom>

Identifikátor platebního dokladu (tag <uhrada>) lze uvést podle obvyklých pravidel. Pokud tento platební doklad není nalezen, import skončí s chybou.

Pokud není uveden typ úhrady (atribut type) má se za to, že typ úhrady je bankovní doklad.

<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a úhradou bez uvedením typu platby --> <winstrom version="1.0">  <faktura-vydana>   <!-- zálohový daňový doklad -->   <id>code:VF1-0001/2017</id>   <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->   <vytvor-vazbu-zdd>    <uhrada>code:B+0001/2017</uhrada>   </vytvor-vazbu-zdd>  </faktura-vydana> </winstrom>

Jeden ZDD je možné navázat pouze na jednu platbu a na jednu platbu může být navázán pouze jeden ZDD. V případě, že je již ZDD navázán na nějakou paltbu a mělo by dojít k navázání na nějakou jinou, import skončí s chybou. Stejně tak v případě, že je již platba navázána na nějaký ZDD a mělo by dojít k navázání téže platby na nějaký jiný ZDD, import také skončí s chybou.

Přes REST-API je také možné vazbu ZDD zrušit.

<!-- zrušení vazby zdd --> <winstrom version="1.0">  <faktura-vydana>   <!-- zálohový daňový doklad -->   <id>code:VF1-0001/2017</id>   <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->   <zrus-vazbu-zdd/>  </faktura-vydana> </winstrom>
Našli jste odpověď?