Účel GDPR pro záznam lze přes XML vytvořit následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">  <faktura-vydana> <!-- záznam, může být z kterékoliv podporované evidence" -->   <id>code:FAKTURA1</id>   <!-- lze normálně uvést další vlastnosti záznamu jako při běžném importu -->   <vytvor-ucel>    <definiceUcelu>code:DEFINICE</definiceUcelu>    <poznam>Uživatelská poznámka</poznam> <!-- nepovinné -->   </vytvor-ucel>  </faktura-vydana> </winstrom>

Účel GDPR lze také odvázat a smazat:

<winstrom version="1.0">  <faktura-vydana> <!-- záznam, může být z kterékoliv podporované evidence" -->   <id>code:FAKTURA1</id>   <!-- lze normálně uvést další vlastnosti záznamu jako při běžném importu -->   <zrus-ucel>    <id>1</id>   </zrus-ucel>  </faktura-vydana> </winstrom>

Identifikátor účelu se získá dotazem na konkrétní evidenci. Ty, které podporují GDPR, obsahují relaci „ucely“.

Našli jste odpověď?