V tomto článku si ukážeme, jak postupovat v dohledání rozdílu, pokud nám nebude sedět hodnota účtu.

Konkrétně se zaměříme na účet 311.001, který v roce 2020 vykazuje rozdílné zůstatky.

 1. Kontrola přechozího účetního období - otevřete rok 2019 a zkontrolujte, zda účet 311.001 sedí proti neuhrazeným fakturám do 31.12.2019. Jestliže stavy sedí, bude problém v roce 2020, pokud nesedí, postupujte dle následujících kroků.
  _______________________________________________________________

 2. Kontrola zda počáteční zůstatky souhlasí se stavy účtů - našli jsme rozdíl na 311.001, postupujeme dalšími kroky:
  _______________________________________________________________

 3. Obratová předvaha - Účetnictví - účetní výstupy - Obratová předvaha, zvolíme tuto možnost a nastavíme si obratovou předvahu následovně:

  v posledním bodě zvolíme náhled a podíváme se na zůstatek:

  _______________________________________________________________

 4. Stav úhrad k datu - Obratovou předvahu porovnáme s neuhrazenými vydanými fakturami k 31.12.2020. Prodej - Vydané faktury - Služby - Výpočet stav úhrad k datu:

  Po vypočtení zvolíme náhled tisku:

  A zkontrolujeme hodnotu na poslední straně:

  _______________________________________________________________

 5. Kontrola salda - dalším krokem je kontrola salda: Účetnictví - Účetní výstupy - Saldo - vyplníme dle snímku:


  Zkontrolujeme hodnotu na poslední straně:

  Hodnota salda nám sedí na obratovou předvahu, ale ne na stav úhrad vydaných faktur. Dalším krokem bude kontrola banky.
  _______________________________________________________________

 6. Kontrola Banky - Půjdeme na modul Peníze - Banka, zde zvolíme filtr:

  Vybereme - Protiúčet - 311.001, po filtraci zkontrolujeme, zda mají všechny pohyby zaškrtnuto Spárováno a Zaúčtováno (je možné použít i další filtraci). Nespárované nebo nezaúčtované pohyby, které spadají pod 311.001, opravíme. Pokud nám stále účet 311.001 nesedí pokračujeme dalším bodem.
  _______________________________________________________________

 7. Datum úhrady VF - Další bod, který nám může ovlivnit rozdílný stav 311.001 je předčasná úhrada faktury (úhrada v bance vznikla dříve, než samotná faktura). Tento stav si zkontrolujeme v Prodej - Vydané faktury 2021 - zvolíme si filtr:


  Pokud se nám ukážou některé faktury, zřejmě budou předčasně uhrazený a mohou nám tvořit vzniklý rozdíl.
  _______________________________________________________________

 8. Ostatní závazky - Automatickou tvorbou přeplatků nám mohou vzniknout v ostatních závazcích nevypořádané přeplatky, které nám taktéž vstupují do zůstatku 311.001. Použijte opět filtraci k ověření, zda Vám zde nevisí některé nevypořádané operace:

  _______________________________________________________________

Našli jste odpověď?