Importy z Excelu - Banka
Další díl tutoriálu o importech z Excelu - Banka
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence banka. Máte k dispozici výpis z účtu v CSV nebo XLS pro Excel. I tyto výpisy je možné importovat do ABRA Flexi pomocí importů z Excelu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Banka).

Upozornění: Před importem banky je potřeba mít nastavený bankovní účet v ABRA Flexi, kterému výpisy přiřadíme a typ bankovního dokladu .

Bankovní účet si v aplikaci přednastavíme na zvolený typ bankovního dokladu, jak je uvedeno na snímku.

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního výpisu. Importovat budeme následující vzorový výpis: banka_vzor.xls

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Interní číslo - povinný údaj, jedná se o jednoznační identifikátor záznamu v bance. Můžeme zadat libovolně pro vlastní evidenci.

Typ dokladu - povinný údaj, pomocí zkratky typu dokladu se odkážeme na vybraný typ bankovního dokladu.

Typ pohybu - určuje zda pohyb v bance je výdej či příjem. Může nabývat hodnot typPohybu.prijem nebo typPohybu.vydej. Není to povinné pole, v případě, že je definován opět na typu dokladu.

Variabilní symbol - libovolný řetěžce pro identifikaci platby

Vystaveno - jedná se o datum vystavení (přijetí, vydání) platby. Dle tohoto data se předvyplní další data na pohybu - DZP, DUZP, DZÚČ, případně je možné je zadat samostatně v dalším sloupci.

Zkratka firmy - identifikace firmy z Adresáře pomocí její zkratky.

Osvob., bez DPH [Kč] - celková částka pohybu

Měna - kód měny ve které je částka uvedena (CZK, EUR, atd.)

Popis - informace o platbě z výpisu, bude propsána i do položky bankovního pohybu.

Veškeré vlastnosti evidence banka naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/banka/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nám hlásí tvorbu nových bankovních dokladů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se nový pohb v evidenci Banka.

Dostali jste odpověď na svou otázku?