Od verze 2021.8. je možné zakládat slovenské firmy s typem účetnictví jednoduché účetnictví (daňová evidence).

Novou firmu lze založit v menu "Výběr firem", kde zvolíme Založit novou firmu,

poté zvolíme, zda chceme testovací firmu s přednastavenými testovacími daty nebo produkční firmu:

Poté napíšeme název firmy a do státu firmy zvolíme Slovensko, typ organizace bude Podnikatelé - jednoduché účetnictví.

Další nastavení se řídí stejnými principy jako u české firmy.

Daňová evidence na Slovensku funguje obdobně jako v České republice, tedy do výkazů jdou pouze uhrazené doklady (banka a pokladna). Neuhrazené faktury bez vazby na banku a pokladnu se ve výkazu daňové evidence neobjevují ani když vybereme příznak "Uhrazeno ručně"!

Pro správnou evidenci vybíráme vždy na dokladech předpis zaúčtování:

a na záložce Jednoduché účetnictví vybíráme odpovídající charakter obchodu (řádek daňové evidence)

Podle těchto informací nám doklady vstupují do výkazu jednoduchého účetnictví a peněžního deníku.

Tyto výstupy poté můžeme najít přes Účetnictví - Účetní výstupy - Výkaz jednoduchého účetnictví. Zde vybereme období, za jaké se má výstup vygenerovat:

Na dalších záložkách můžeme omezit výsledek pouze na jednotlivá střediska, členění:

Dále můžeme filtrovat podle měny nebo zakázky:

Po kliknutí na tlačítko Dokončit se nám doklady objeví v tabulce, ze které výstupy čerpají. Pod tlačítkem "žluté tiskárny" si poté můžeme zobrazit jednotlivé výstupy v pdf:

Oproti české daňové evidenci je tu navíc výstup Souhrnný výkaz o příjmech výdajích, který sumarizuje doklady dle jednotlivého členění.

Našli jste odpověď?