Často se může stát, že potřebujeme vidět přehled všech pracovních poměrů za určité období a údaje o nich. Tyto informace nenalezneme sumačně v personalistice, jelikož údaje o pracovních poměrech se ukazují jen na detailech jednotlivých zaměstnanců.

Souhrnný přehled všech pracovních poměrů tedy najdeme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Mzdové výstupy - Přehled pracovních poměrů:

Zobrazí se nám tabulka, kde si můžeme vybrat, k jakému roku a měsíci chceme vidět platné pracovní poměry. To nám výrazně pomůže k identifikaci stále trvajících pracovních poměrů, jelikož v menu Personalistika se zobrazují všichni zaměstnanci bez ohledu na platný či ukončený pracovní poměr.

Na obrázku si můžete také všimnout, že zaměstnanec s osobním číslem 13 - Vopršálek Lukáš se v přehledu zobrazuje i v případě, že má pracovní poměr ukončený k 31.12.2019. Je to proto, že nemá v personalistice na záložce Pracovní poměr a Ukončení vyplněno pole Aktivní do. Jakmile se zde toto pole doplní, bude se zaměstnanec ukazovat pouze pro rok 2019. Je to vlastně stejné jako v případě zobrazování zaměstnanců v aktualizaci mezd:

V tomto výstupu můžeme zjistit nejen údaje o začátku a konci pracovního poměru, ale také počet hodin v úvazku, typ mzdy, výši měsíční mzdy, odměnu za hodinu apod.

Tento výstup je možné vyexportovat i do pdf souboru přes ikonu "žluté tiskárny":

Tiskový výstup přebírá řazení zaměstnanců tak, jak je to ve Flexi, pokud tedy potřebujete seřadit zaměstnance např. podle osobního čísla, stačí takto seřadit zaměstnance ve Flexi před vygenerováním výstupu:

Pokud byste potřebovali vědět, jak se jednotlivé pracovní poměry chovají z hlediska daně, zdravotního nebo sociálního pojištění, můžete se podívat do tabulky pro přehled nastavení pracovních poměrů, který naleznete zde.

Našli jste odpověď?