Na účty nákladov a výnosov. Ak je odoslaná na iný účet, v analýze sa nezobrazí.

Did this answer your question?