All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Účtovanie zmluvy, aby bola viditeľná v analýze účtovania zmlúv
Účtovanie zmluvy, aby bola viditeľná v analýze účtovania zmlúv

Na aké účty sa má zmluva účtovať, aby bola viditeľná v analýze účtovania zmlúv

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Na účty nákladov a výnosov. Ak je odoslaná na iný účet, v analýze sa nezobrazí.

Did this answer your question?