V

závislostiach sú

len

testované a podporované verzie PostgreSQL

Did this answer your question?