Skip to main content
Nejde spustiť klientská aplikácia

Nedarí sa spustiť klientskú aplikáciu

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

V prípade hlášky "Súbor settings.xml je poškodený alebo neprístupný..." (settings.xml is corrupted)

Windows: V zložke C:/Users/{jméno uživatele}/AppData/Roaming/.winstrom/cache/ zmazať súbor settings.xml

MacOS, Linux: ~/.winstrom/settings.xml


Všeobecne je prvým krokom premazanie cache aplikácie, celý obsah zložky:

Windows: C:/Users/{jméno uživatele}/.winstrom/cache

MacOS, Linux: ~/.winstrom/cache/


Dôvodom problémov môže byť i zastaralá klientská aplikácia. Ďalším odporúčaním je reinštalácia pomocou aktuálneho klientského balíčka.

Pokiaľ ani jeden z krokov nepomohol, spusťte aplikáciu s ladiacimi výpismi a zašlite výpis na podporu na analýzu.

Dôvodom môže byť problém s dátovým úložiskom.

Did this answer your question?