Prihlásení používatelia

Ako zistím, ktorí používatelia sú aktuálne prihlásení do spoločnosti vo Flexi

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Prihláste sa cez webové rozhranie a do url za názov spoločnosti a port pridajte /status/session

Prihlásených používateľov môžete odhlásiť aj kliknutím na ID klienta a tlačidlo Odhlásiť.

Did this answer your question?