Prihláste sa cez webové rozhranie a do url za názov spoločnosti a port pridajte /status/session

Napr. demo.flexibee.eu:5434/status/session

Prihlásených používateľov môžete odhlásiť aj kliknutím na ID klienta a tlačidlo Odhlásiť.

Did this answer your question?