Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaSprievodca nastavením spoločnosti
Sprievodca nastavením spoločnosti - založenie spoločnosti
Sprievodca nastavením spoločnosti - založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením spoločnosti - založenie spoločnosti

Kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť spoločnosť" v Průvodci vytvořením nové společnosti alebo prihlásením sa do aplikácie v ponuke Spoločnosť v rámci možnosti "Vytvoriť novú spoločnosť" spustíte dialógové okno "Nová spoločnosť".

Upozornění!

V závislosti od vybranej krajiny a typu organizácie spoločnosti sa automaticky nastaví príslušná účtovná legislatíva. Preto tieto dva údaje nemožno neskôr zmeniť.

Stát spoločnosti

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte Českú republiku alebo Slovensko.

Typ organizácie

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte:

Existuje možnosť výberu, ktorá závisí od krajiny spoločnosti.

V prípade Českej republiky sú na výber podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, daňové účtovníctvo pre podnikateľov, príspevkové organizácie a neziskové organizácie.

Pre Slovenskú republiku je možné vybrať len podnikateľov - ide o verziu pre podvojné účtovníctvo.

Názov spoločnosti

Môžete si vybrať ľubovoľnú s tým, že ju môžete kedykoľvek neskôr zmeniť v dialógovom okne Výber spoločnosti, kde je k dispozícii tlačidlo "Premenovať". Po zadaní názvu spoločnosti a kliknutí na tlačidlo "OK" sa spoločnosť vytvorí.

Táto operácia vytvorí štruktúru firmy, predvyplní základné číselníky podľa nastaveného typu organizácie a vytvorí prvé účtovné obdobie. Vytvorené účtovné obdobie má rozsah aktuálneho kalendárneho roka podľa dátumu nastaveného v počítači. Táto operácia môže trvať určitý čas.

Potom sa automaticky presuniete na ďalší krok sprievodcu založením spoločnosti, kde zadáte všetky základné informácie o vytvorenej spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?