Interný server HTTP ERROR 500: OldAppServerException
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pravdepodobne sa obnovuje záloha spoločnosti, ktorá bola vytvorená na serveri s verziou Flexi vyššou ako verzia Flexi na serveri, na ktorom sa spoločnosť obnovuje.

Did this answer your question?