Nevyúčtované zálohy na prijaté faktúry

Ako zistiť nevyúčtované zálohy na prijaté faktúry

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pohyb na účtoch (Účtovníctvo > Účtovné výstupy > Pohyby na účtoch), najčastejšie na účte 314001, môžete porovnať + a - voči sebe.

Did this answer your question?