Pohyb na účtoch (Účtovníctvo > Účtovné výstupy > Pohyby na účtoch), najčastejšie na účte 314001, môžete porovnať + a - voči sebe.

Did this answer your question?