V tlačovej zostave "Doklady DPH podľa dátumu zaúčtovania" môžete vidieť doklady, ktoré zadávajú DPH podľa dátumu zdaniteľného plnenia z dokladu, ale dátum zaúčtovania je iný.

Pri kontrole účtu 343 je potrebné zohľadniť tieto rozdiely.

Did this answer your question?