Pri prihlasovaní do systému Flexi sa zobrazí chyba, keď sa pokúšate prihlásiť pomocou novšej verzie klienta, než je verzia, ktorú máme nainštalovanú na serveri.

Musíte buď aktualizovať verziu Flexi na serveri, alebo znížiť verziu na klientovi.

Did this answer your question?