Skip to main content
Chyba ApplicationListener po inštalácii obsluhy udalostí aplikácie

Pri prihlasovaní do Flexi sa zobrazí chyba, keď sa prihlasujete pomocou novšej verzie klienta, než je tá, ktorú máme na serveri.

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pri prihlasovaní do systému Flexi sa zobrazí chyba, keď sa pokúšate prihlásiť pomocou novšej verzie klienta, než je verzia, ktorú máme nainštalovanú na serveri.

Musíte buď aktualizovať verziu Flexi na serveri, alebo znížiť verziu na klientovi.

Did this answer your question?