Predĺženie účtovného obdobia - fiškálne obdobie

Predĺženie účtovného obdobia - fiškálne obdobie

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zmena účtovného obdobia na fiškálne obdobie napríklad predĺžením z konca 31. decembra 2018 na 31. marec 2019 pomocou dotazu (priamo v databáze):

--vypne spúšťač
ALTER TABLE nucetobdobdobi DISABLE TRIGGER nucetniobdobdobiupdate;
--nastaví nový koniec starého obdobia
UPDATE nucetobdobi set platidodata = '2019-03-31' WHERE iducetobdobdobi = 1;
---nastaví nový začiatok nového obdobia
UPDATE nucetobdobdobi set platioddata = '2019-04-01' WHERE iducetobdobdobi = 2;
--zapne spúšťač
ALTER TABLE nucetobdobdobi ENABLE TRIGGER nucetniobdobdobiupdate;
-- vymaže obraty starého obdobia okrem začiatku obdobia
DELETE FROM uobraty WHERE iducetobdobdobiodi = 1 AND period > 0;
-- vymaže obraty starého obdobia
DELETE FROM uobraty WHERE iducetobdobdobi = 2 ;
-- prepíše idkarty z nového obdobia na staré
UPDATE dpolsklad as p set idkarty = (select idkarty FROM skarty as s WHERE s.idcenik = p.idcenik AND s.idskladu = p.idbspskl AND iducetobperiodi = 1)
WHERE p.datvyst >= '2019-01-01' AND p.datvyst <= '2019-03-31'

Potom je potrebné spustiť:
-- prepočítať účty v roku 2018
-- prepočítať karty v roku 2018
-- previesť na nové obdobie v roku 2018
-- prepočítať účty v roku 2019
-- prepočítať karty v roku 2019

Upozornenie: Ak používate evidenciu majetku, musíte obraty dvakrát skontrolovať. Ak chcete prepočítať obraty, musíte spustiť inicializáciu ďalšieho účtovného obdobia.

Na tieto úpravy sa nevzťahuje technická podpora. Na želanie si môžete objednať úpravu na mieru podľa vašich potrieb. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Did this answer your question?