Skip to main content
Sprievodca nastavením firmy - Účtovné obdobia

Nastavenie a práca s účtovnými obdobiami v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Účtovné obdobie je obdobie, za ktoré účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku. Automaticky sa vytvorí predvolené účtovné obdobie, ktoré je rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. Kliknutím na tlačidlo "Upraviť účtovné obdobie" môžete upraviť existujúce účtovné obdobie alebo vytvoriť nové účtovné obdobie.

Toto počiatočné nastavenie účtovného obdobia môžete kedykoľvek neskôr spustiť v ponuke Firma v rámci možnosti "Zmeniť alebo pridať účtovné obdobie" potvrdením tlačidla "Spravovať účtovné obdobia".

Ďalšie informácie o účtovných obdobiach nájdete na stránke Účtovné obdobia.

Tlačidlo "Predchádzajúci" vás vráti do predchádzajúceho dialógového okna.

Tlačidlom "Ďalej" prejdete na ďalší krok sprievodcu nastavením spoločnosti.

Keď potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?