Skip to main content
Zúčtovanie žiadostí o expedíciu

Práca so žiadosťami o expedíciu - zúčtovanie na konci roka

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak firma predáva tzv. do mínusu, t. j. vystavuje faktúry, aj keď tovar nie je na sklade a vznikajú žiadosti o expedíciu, je potrebné spustiť Aktualizáciu žiadostí o expedíciu najlepšie pri každej príjemke (v menu Nástroje), aby sa vyrovnal stav zásob.

Vždy na konci roka je potrebné skontrolovať stav požiadaviek na výdaj, napr. v menu Tovar - Skladové karty, tu spustíte funkciu Stav k dátumu a v stĺpci Požiadavky vidíte, koľko požiadaviek na výdaj bolo vygenerovaných a v stĺpci Zásoba v MJ s požiadavkami vidíte, koľko požiadaviek nemôžeme uspokojiť vzhľadom na aktuálny stav zásob. Podľa toho je potom potrebné vytvoriť príjemku aspoň na presný počet chýbajúcich položiek a potom spustiť aktualizáciu požiadaviek na výdaj, aby bol stav zásob k 31. 12. 0 alebo viac.

Tento krok je potrebný, pretože žiadosti o výdaj z daného účtovného obdobia nemožno uspokojiť v nasledujúcom období. Ak by sme teda spustili uzávierku s neuhradenými požiadavkami na výdaj, zobrazil by sa nesprávny stav zásob a faktúra, ktorá vygenerovala požiadavku na výdaj, by nikdy nebola vystavená zo skladu.

Did this answer your question?