Pôsobí po následnom prijatí a zúčtovaní požiadaviek na výdaj (aj v prípade, že požiadavky nie sú zúčtované ručne a po prijatí je vytvorený len nový výdajný stojan s požiadavkou - požiadavka z predchádzajúceho výdajného stojana je zúčtovaná a vytvorená v novom).

Did this answer your question?