Skip to main content
Zmena hodnoty na výdajnom stojane

Zmenila sa hodnota množstva (a CZK) na výdajnom stojane späť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pôsobí po následnom prijatí a zúčtovaní požiadaviek na výdaj (aj v prípade, že požiadavky nie sú zúčtované ručne a po prijatí je vytvorený len nový výdajný stojan s požiadavkou - požiadavka z predchádzajúceho výdajného stojana je zúčtovaná a vytvorená v novom).

Did this answer your question?