Dátum, podľa ktorého sú faktúry zaradené do DPH

Ktorý dátum zaradenia faktúr do DPH

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vystavené faktúry patria do DPH podľa dátumu zdaniteľného plnenia.

Prijaté faktúry patria do DPH podľa dátumu zdaniteľného plnenia.

Did this answer your question?