Vystavené faktúry patria do DPH podľa dátumu zdaniteľného plnenia.

Prijaté faktúry patria do DPH podľa dátumu zdaniteľného plnenia.

Did this answer your question?