Dodací list bez faktúry

Môžem vo Flexi vytlačiť dodací list bez faktúry

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ano, môžete.

  1. prístup do ponuky Tovar - Príjemky/Výdajky,

  2. nad zoznamom jednotlivých skladových dokladov kliknite na ikonu tlače a vyberte položku Dodací list.

Did this answer your question?