Ano, môžete.

  1. prístup do ponuky Tovar - Príjemky/Výdajky,

  2. nad zoznamom jednotlivých skladových dokladov kliknite na ikonu tlače a vyberte položku Dodací list.

Did this answer your question?