Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koliesko na pracovnej ploche
Prijatá faktúra a príjemka, Vydaná faktúra a príjemka, Platby na ploche
Prijatá faktúra a príjemka, Vydaná faktúra a príjemka, Platby na ploche

Praktická ukážka vytvorenia prijatej faktúry a príjemky, vystavenej faktúry a odoslania a následnej úhrady oboch faktúr v počítači

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Prijatá faktúra a potvrdenie o jej prijatí

Objednaný tovar ste dostali od dodávateľa, takže pristúpime k spracovaniu faktúry + príjemky. Tvorbu vykonáme z dôvodu prepojenia dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Nákupné/vydané objednávky. Označíme objednávku a v hornom menu pomocou tlačidla SLUŽBY vybrať "Vytvorenie prijatej faktúry"

Najprv je potrebné vybrať typ dokumentu.

Potom sa zobrazí obrazovka na úpravu dokumentu, kde vyplníte potrebné údaje.

Uložený dokument potom nájdete v hornom menu Prijaté nákupy/faktúry.

V prípade nastavení vo vybranom type dokumentu "Automatické generovanie skladových dokladov" po uložení prijatej faktúry sa automaticky vytvorí Príjem. Nájdete ju v hornom menu Tovar/príjemky-výdajky.

V prípade prijatia tovaru, ku ktorému nebola priložená faktúra, je možné najskôr spracovať príjemku. Robí sa to z dôvodu koherencie dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Vydané nákupy/objednávky. Označte objednávku a v hornom menu použite tlačidlo SLUŽBY vyberte tlačidlo "Vytvoriť potvrdenie o prijatí". Potom je potrebné vybrať sklad. Uložený dokument nájdete v hornom menu Tovar/príjemky/výdajky. Po prijatí faktúry spracujte daňový doklad pomocou tlačidla SLUŽBY vybrať "Vytvoriť faktúru".

Vydaná faktúra a doklad o vydaní

Máte k dispozícii tovar z prijatej objednávky zákazníka, po ktorej nasleduje spracovanie faktúry + expedícia. Vytvárame z dôvodu prepojenia dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Prijaté tržby/objednávky. Označíme objednávku a v hornom menu pomocou tlačidla SLUŽBY vybrať "Vytvorenie vystavenej faktúry"

Potom sa zobrazí obrazovka na úpravu dokumentu, kde môžete vyplniť potrebné údaje.

Uložený dokument potom nájdete v hornom menu Vydané tržby/faktúry.

V prípade nastavení vo vybranom type dokumentu "Automatické generovanie skladových dokladov" po uložení vystavenej faktúry sa automaticky vytvorí vystaviť faktúru. Nájdete ju v hornom menu Tovar/príjemky - vydanie.

V prípade odoslania tovaru, ku ktorému nebola priložená faktúra, je možné najprv spracovať expedičný list. Robí sa to z dôvodu koherencie dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Prijaté tržby/objednávky. Označte objednávku a v hornej ponuke pomocou tlačidla SLUŽBY vyberte tlačidlo "Vytvorenie účtenky". Potom je potrebné vybrať sklad. Uložený dokument nájdete v hornom menu Tovar/príjemky-výdajky. Potom spracujeme daňový doklad pomocou tlačidla SLUŽBY vybrať "Vytvoriť faktúru".

Bankové platby

Po nahratí elektronického výpisu do Money/Bank prepojte konkrétne pohyby s dokumentom. Viac informácií o tejto téme nájdete tu.

Did this answer your question?