Individuálne ceny

Ako nastaviť individuálne ceny v cenníku pre daného zákazníka/dodávateľa

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  1. prístup do ponuky Tovar - Cenník a zobrazenie detailu cenníkovej položky,

  2. kliknite na kartu Predajné/nákupné ceny v spodnej časti a potom kliknite na tlačidlo Pridať,

  3. sústreďte sa na vyplnenie polí Spoločnosť, Cenová skupina a Predajná cena,

  4. uložte pridaný záznam pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?