Skip to main content
Individuálne ceny

Individuálne ceny pre zákazníkov alebo skupiny zákazníkov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Produkty - individuálne ceny

Poskytuje ceny pre konkrétnu spoločnosť alebo konkrétnu cenovú skupinu. Prístup k individuálnemu cenníku je možný aj prostredníctvom ponuky Produkty - Cenník - pozri tlačidlo Individuálny cenník na paneli nástrojov nad zoznamom záznamov. Obe tieto možnosti umožňujú vytlačiť cenník pre konkrétnu spoločnosť alebo konkrétnu skupinu cenníkov.

Tieto ceny môžete nastaviť pre konkrétnu spoločnosť a konkrétne položky vo formulári Cenník na karte "Predajné ceny".


Pomocou cenových skupín môžete v ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem na karte "Rozšírené" nastaviť jednotnú kalkuláciu cien pre všetok tovar pre konkrétnu firmu.

V oboch prípadoch spustíte sprievodcu vytvorením individuálneho cenníka.

Vyberte konkrétnu spoločnosť alebo skupinu cenníkov, zadajte dátum, ku ktorému chcete vytlačiť cenník, a potvrďte výber. Cenník sa zobrazí v tabuľkovom zobrazení a samozrejme ho môžete vytlačiť.

Did this answer your question?