Skip to main content
Ceny v oblasti WUI - individuálne ceny

Individuálne predajné ceny, individuálne nákupné ceny, pevné ceny v cudzej mene. Nastavenia vo webovom rozhraní.

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pre konkrétneho obchodného partnera alebo skupinu obchodných partnerov(skupiny cenníkov) je možné nastaviť individuálne ceny pre jednotlivé položky cenníka. Týmto spôsobom možno nastaviť predajné a nákupné ceny.

Prostredníctvom individuálnej ceny je možné nastaviť aj pevnú cenu v cudzej mene.

Ak je nastavená individuálna cena, použije sa vždy po zadaní firmy, cenovej skupiny alebo meny v predajnom doklade.

Individuálne predajné ceny

Jednotlivé predajné ceny možno nastaviť tromi spôsobmi. Pre všetky varianty môžete nastaviť obmedzenie ich platnosti alebo nastaviť, aby sa vzťahovali len na určité stredisko.

Možnosť manuálneho nastavenia jednotlivých cien nájdete v dolnej lište kariet cenníka alebo v adresári. Nazýva sa "Individuálne ceny".

Okrem ručnej tvorby je k dispozícii aj možnosť importu - predajných a nákupných cien.

1) Pre všetky spoločnosti

Táto možnosť je obzvlášť užitočná, keď nastavujete pevnú cenu v cudzej mene. Ak nechcete pri predaji cenníkovej položky prepočítavať ceny v domácej mene na výmenné kurzy, použite túto možnosť.

2) Pre spoločnosť

Ako už bolo spomenuté, individuálnu predajnú cenu možno nastaviť aj pre konkrétneho zákazníka. Túto možnosť môžete použiť napríklad vtedy, keď máte inú cenu ako predvolenú cenu dohodnutú so zákazníkom. Zvyčajne sa nevzťahuje na maloobchodný predaj.

3) Pre cenovú skupinu

Jednotlivé predajné ceny sa môžu vzťahovať aj na cenové skupiny (skupiny zákazníkov). Správanie je potom rovnaké ako pri vyššie uvedenej možnosti (pre spoločnosť), len s tým rozdielom, že ide o cenu pre viacero spoločností.

Ako nastaviť cenovú skupinu si ukážeme v inom tutoriáli.

Individuálne nákupné ceny

Možnosť manuálneho nastavenia jednotlivých cien nájdete v dolnej lište kariet cenníka alebo v adresári. Nazýva sa "Dodávatelia".

Podobne ako môžete nastaviť pevnú predajnú cenu v cudzej mene, môžete nastaviť aj pevnú nákupnú cenu v cudzej mene.

Je tiež možné nastaviť individuálnu nákupnú cenu pre konkrétneho dodávateľa.

K jednotlivým nákupným cenám je možné pridať aj kód tovaru dodávateľa (užitočné napríklad aj pri importe faktúry ISDOC, kde sa tu zadaný kód dodávateľa použije na identifikáciu cenníkovej položky).

Zadávať možno aj textové údaje, napríklad stav zásob alebo čas dodania. Nemajú žiadnu ďalšiu súvislosť, slúžia len na vašu informáciu.

Označovanie:

Did this answer your question?