Rezervácia súpravy

Ako vykonať rezerváciu súpravy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Súprava musí byť zaregistrovaná ako skladová. Následne, keď vytvoríte objednávku na sadu a potom vytvoríte rezerváciu, rezervuje sa položka obsiahnutá v sade, nie samotná sada.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?