Skip to main content
Súpravy a kity

Ako správne používať súpravy a kity? Na čo sa používajú

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sady a súpravy slúžia ako predajný nástroj. Ak chcete predávať viacero komponentov (položiek cenníka) ako celok, môžete použiť vyššie uvedený modul.

Súprava ako taká nemá vlastné skladové zásoby, tie sa riešia pre jej jednotlivé komponenty. Po predaji sady sa položky v nej nachádzajúce vyradia zo skladu.

Demonštrujme tento princíp na jednoduchom príklade:

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom elektroniky. Chceme predať súpravu fotoaparátu, ktorá obsahuje fotoaparát, puzdro a kartu SD.

Krok 1)

Vtedy vytvoríme položku cenníka (sadu), ktorá sa bude volať FOTO SET.

Poznámka č. 1:

Súprava ako taká nemá žiadnu predajnú cenu, resp. náklady na jej predaj sa vypočítavajú z položiek v nej obsiahnutých.

Poznámka 2:

Predajná cena sa nevypočítava z predajných cien zahrnutých položiek, preto ju treba zadať priamo do súboru ako takého.

Poznámka 3:

Súprava, hoci nemá vlastné zásoby (skladom sú jednotlivé komponenty, nie súprava), sa musí evidovať ako skladová položka.

Krok 2)

Pokračujte pridávaním jednotlivých komponentov. Každá položka môže byť súčasťou sady vo viacerých kusoch.

Poznámka č. 4:

Ak sa majú komponenty načítať z iného skladu, ako je ten, v ktorom je zaregistrovaná samotná sada, musíte nastaviť Mapovanie skladu.

Súbory sú vo videu v čase 3:05.

Ak máme vyššie uvedené nastavenie, môžeme novovytvorenú sadu predať.

V nadväznosti nad danou faktúrou (alebo predajným dokladom) nájdeme predajný doklad, v ktorom sú vybrané dané komponenty.

Nakladanie a vykladanie sa uskutočňuje len v rámci komponentov súpravy, súprava ako taká nemá vlastný sklad.

Často kladené otázky o sadách a súpravách

Možno nastavenie sady skopírovať do inej položky

Možno kopírovať súbor. Vedľa položiek v sade je tlačidlo, ktoré umožňuje skopírovať nastavenia inej sady a vložiť ich do novo vytvorenej sady.

Môže byť objednávka vytvorená priamo z objednanej sady dodávateľovi pre jej komponenty?

Ak si zákazník objednáva súpravu (takže pre ňu vytvoríte prijatú objednávku), je možné vytvoriť priamo vydanú objednávku. Usporiadajú sa len zložky množiny.

Stock-mapping je potrebné nastaviť vždy?

Mapovanie skladu nie je potrebné, ak máte iba jeden sklad.

Set-dva bol štandardnou položkou a mám na ňom zásoby, ako sa ho môžem zbaviť?

Ak bola súprava teraz štandardnou položkou, na ktorej boli pohyby na sklade, a po vytvorení súpravy existuje zostatok na sklade, jediný spôsob, ako ju vyskladniť, je odstrániť nastavenia súpravy v cenníku a potom ju vyskladniť.

Môže sa sada použiť v inom module ako predajnom?

Položku, ktorá je súborom, nemožno použiť v module Nákup alebo v module Produkt. V týchto moduloch možno použiť len nastavené položky.

Did this answer your question?