Skip to main content
Cenotvorba v oblasti WUI - Cenové skupiny

Individuálne ceny pre skupiny zákazníkov. Pokyny na nastavenie vo webovom rozhraní.

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenové skupiny slúžia na rozdelenie zákazníkov do skupín, na ktoré možno uplatniť individuálne ceny. Môže to byť už spomínaná pevná individuálna cena alebo cena vypočítaná metódou výpočtu cenovej úrovne.

Cenové skupiny nájdete v kompletnom prehľade agendy alebo jednoducho pomocou vyhľadávača.

Následne môžeme vytvoriť novú cenovú skupinu prostredníctvom tlačidla Nová v pravom hornom rohu agendy cenových skupín.

Po vytvorení skupiny je potrebné priradiť ju konkrétnym zákazníkom. Toto je možné vykonať individuálne na karte Špecifikácia konkrétneho obchodného partnera.

V predvolenom nastavení sa medzi zobrazenými poľami nenachádza žiadna položka adresára. Preto môže byť potrebné pridať pole.

Alebo viacerým obchodným partnerom naraz pomocou hromadných zmien. Tieto údaje nájdete v pätičke agendy (podobne ako v iných agendách).

Ak máme k príslušným zákazníkom priradenú skupinu cenníkov, nemáme inú možnosť, ako nastaviť príslušné ceny pre túto skupinu cenníkov.

Môže to byť buď individuálne oceňovanie, na ktorého nastavenie máme návod v inom článku.

Alebo cenová úroveň, ktorej princípy sú vysvetlené v ďalšom tutoriáli.

Označovanie:

Did this answer your question?