Pri jednej z položiek zahrnutých do výkazu Intrastat (chyba by mala špecifikovať jej nomenklatúru) je nesprávne uvedený Kód sledovania druhu tovaru. Po jeho odstránení by malo byť možné nahrať súbor CSV.

Did this answer your question?