All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: tovar
Hodnota uvedená v prvku štatistického znaku (additionalGoodsCode) nie je pre daný kód kombinovanej nomenklatúry povolená.
Hodnota uvedená v prvku štatistického znaku (additionalGoodsCode) nie je pre daný kód kombinovanej nomenklatúry povolená.

Intrastat error: Hodnota uvedená v štatistickom znakovom prvku (additionalGoodsCode) nie je pre daný kód kombinovanej nomenklatúry povolená.

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri jednej z položiek zahrnutých do výkazu Intrastat (chyba by mala špecifikovať jej nomenklatúru) je nesprávne uvedený Kód sledovania druhu tovaru. Po jeho odstránení by malo byť možné nahrať súbor CSV.

Did this answer your question?