Ak do inventúry, ktorá už má vygenerované skladové doklady, pridáte ďalšie položky a necháte doklady opätovne vygenerovať, štandardne sa opätovne negenerujú. Je však potrebné skontrolovať, či medzičasom nedošlo k pohybu zásob, a podľa toho zaevidovať správne skutočné stavy v inventúre.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Podrobný popis zásob vo Flexi

Did this answer your question?