All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Vyplnenie hlavnej ekonomickej činnosti v papierovom výkaze a v XML výkaze
Vyplnenie hlavnej ekonomickej činnosti v papierovom výkaze a v XML výkaze

Kde vyplniť hlavnú ekonomickú činnosť v papierovom výkaze a kde v XML výkaze

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V papierovom výkaze je potrebné vyplniť text v nastaveniach firmy na záložke Špecifikácia
v poli "Prevažujúca činnosť".

Pre návrat XML je potrebné zadať kód aktivity do nasledujúceho poľa:

Kódy sú dostupné po kliknutí na odkaz "Prevažujúca činnosť (kód NACE):".

Did this answer your question?