V papierovom výkaze je potrebné vyplniť text v nastaveniach firmy na záložke Špecifikácia
v poli "Prevažujúca činnosť".

Pre návrat XML je potrebné zadať kód aktivity do nasledujúceho poľa:

Kódy sú dostupné po kliknutí na odkaz "Prevažujúca činnosť (kód NACE):".

Did this answer your question?