Skip to main content
Nastavenie prvej spoločnosti vo webovom rozhraní

Ďalší krok po prihlásení a vytvorení používateľa

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Úspešne ste vytvorili prístup používateľa vo webovom rozhraní a teraz môžeme prejsť k ďalšiemu kroku, ktorým je vytvorenie "Novej spoločnosti".

Vo formulári je potrebné vyplniť všeobecné informácie o spoločnosti, ktoré by sa mali zhodovať s údajmi v obchodnom registri. T. j. názov, sídlo, registračné číslo, či je platcom DPH a kontaktné údaje.

Je tiež potrebné zadať stav legislatívy a typ organizácie (daňová registrácia, podvojné účtovníctvo, príspevkové a neziskové organizácie).

Venujte prosím zvýšenú pozornosť vybranému typu organizácie a stavu legislatívy, tento krok je už nezvratný.

Po zadaní týchto údajov pokračujete kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť".

V tomto kroku zadáte prevažujúcu činnosť spoločnosti a jej kód NACE. Kód NACE predstavuje označenie ekonomickej činnosti na ČSÚ a nájdete ho tu.

Rozloženie je v prvom rade prednastavené na štandardnú veľkosť riadkov, písmo a svetlé pozadie. Tu si môžete vybrať variant, ktorý vám vyhovuje.

Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť".

Ak kontaktný e-mail nebol zadaný pri prihlásení používateľa, bude potrebné ho zadať pre budúcu komunikáciu s technickou podporou.

Gratulujeme, v tomto okamihu ste založili svoju spoločnosť a môžete sa pustiť do práce.

V ľavej časti môžete vidieť vytvorenú spoločnosť a primárne nastavené moduly. Kliknutím na položku "Ostatné agendy" sa zobrazia všetky agendy, ktoré sú k dispozícii.

V ďalšej časti obrazovky sa zobrazuje "Dashboard", čo je grafické znázornenie spracovaných účtovných údajov spoločnosti.

Údaje používateľa môžete spätne aktualizovať kliknutím na tento znak vpravo hore.

Úpravu údajov o spoločnosti alebo pridanie loga a pečiatky spoločnosti môžete vykonať kliknutím na názov spoločnosti vľavo hore.

V ponuke vyberte položku "Nastavenia spoločnosti" a vykonajte potrebné úpravy.

Did this answer your question?