Skip to main content
Vystavená faktúra s položkami cenníka v mene

Ako zabezpečiť, aby sa položky cenníka vložené do faktúry prepočítali kurzom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  1. Nastavte si cenovú sadzbu (Nástroje > Slovníky > Cenové sadzby), táto sadzba potom prevedie položky cenníka

  2. V systéme FAV najprv zadáme menu a potom položky cenníka

  3. V hlavičke faktúry je potom uvedený kurz podľa ČNB - záleží na nastavení firmy - denný - mesačný (musí to tak byť z účtovného hľadiska) možnosť je zadať cenu v mene "natvrdo" priamo v jednotlivých položkách cenníka v záložke Predajné ceny.

Did this answer your question?