Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaPredaj
Recyklačné poplatky - pokyny na nastavenie
Recyklačné poplatky - pokyny na nastavenie

Ako vygenerovať recyklačný poplatok za položku a ako podmieniť jeho vygenerovanie v dokladoch?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Podobne ako pri iných všeobecných poplatkoch je potrebné poplatok najprv vytvoriť ako položku cenníka.

Na karte Cenník tejto položky je potrebné nastaviť typ zásoby ako Charge a položku ponechať ako neskladovú.

Ďalším krokom je priradenie poplatku k príslušnej položke. To možno vykonať na karte Poplatky položky.

Pomocou tlačidla Pridať pridajte príslušný recyklačný poplatok. V jeho definícii môžete určiť jeho typ: všeobecný, recyklačný.

Podľa tohto nastavenia je potom možné na type dokladu definovať, či sa majú vytvárať recyklačné poplatky.

Následne sa pre konkrétne doklady, ktorých typ dokladu má aktívne vytváranie recyklačných poplatkov, vloží príslušný poplatok spolu s vložením položiek, ktoré majú priradený recyklačný poplatok.

Ak je vytvorenie recyklačných poplatkov v type dokladu neaktívne, recyklačný poplatok sa nevloží.

Did this answer your question?