Možno vyskúšať zložitejšie procesy, ako je napríklad inicializácia na lokálnej inštalácii.

Stiahnite si zálohu údajov a vykonajte úlohu lokálne, čím sa vyhnete prípadnému zaťaženiu
cloudu.

Zálohu potom môžete opäť obnoviť v cloude.

Did this answer your question?