All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Inicializácia ďalšieho účtovného obdobia sa v cloude nespustí ani po dlhšom čase
Inicializácia ďalšieho účtovného obdobia sa v cloude nespustí ani po dlhšom čase

Čo robiť, ak sa inicializácia ďalšieho účtovného obdobia v cloude nespustí ani po dlhšom čase

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Možno vyskúšať zložitejšie procesy, ako je napríklad inicializácia na lokálnej inštalácii.

Stiahnite si zálohu údajov a vykonajte úlohu lokálne, čím sa vyhnete prípadnému zaťaženiu
cloudu.

Zálohu potom môžete opäť obnoviť v cloude.

Did this answer your question?