Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaPredaj
Ako pracovať s ABRA Flexi v predajniach
Ako pracovať s ABRA Flexi v predajniach

Ako pracovať s ABRA Flexi v predajniach

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Softvér ABRA Flexi je plne pripravený na nasadenie v predajniach. Obsahuje modul s pokladňou na mieste predaja, ktorý umožňuje prácu so snímačom čiarových kódov, POS displejom a terminálom na platbu kartou. Úplná integrácia EET je samozrejmosťou.

Modul predajnej pokladne

ABRA Flexi má špeciálny modul pre predajné miesta. V porovnaní s modulom Vydané faktúry bolo jeho okno výrazne zjednodušené, aby obsluha pokladnice nebola zmätená množstvom nedôležitých tlačidiel.

Predajná pokladnica stále umožňuje zadávať všetky potrebné údaje, ktoré potrebuje každý obchodník. Ceny sa vypočítavajú podľa cenníka, z ktorého možno vybrať tovar a určiť odobraté množstvá. Predajná pokladňa samozrejme odráža nastavenie cien, takže nie je problém pripraviť množstevné zľavy alebo špecializované ceny pre konkrétnych zákazníkov. Po výbere tovaru z cenníka sa môže zobraziť aj obrázok tovaru, aby obchodník na prvý pohľad vedel, že si vybral správne. Nakoniec stačí zadať množstvo predávaného tovaru a stlačiť tlačidlo Uložiť.

Vkladanie jednej položky je preto veľmi rýchle a intuitívne.

Elektronická evidencia predaja

Modul Predajná kancelária je samozrejme pripravený na EET. V type dokladu v Zozname predajných pokladníc predvyplníte všetky potrebné údaje, ako je označenie prevádzkarne a pokladnice. Nahrajte svoj certifikát a môžete začať. Prevádzkovateľ sa už vôbec nemusí zaoberať EET. Dokumenty len zadajú a vytlačia. Po vytlačení potvrdenky sa doklad automaticky odošle správcovi dane a na potvrdenku sa následne vytlačí požadovaný FIK a ďalšie údaje.

Snímač čiarových kódov

Celý proces predaja sa dá zjednodušiť použitím snímača čiarových kódov. Ak v cenníku tovaru vyplníte príslušné kódy EAN, pri predaji stačí prečítať kódy EAN z tovaru a pokladňa sama pridá príslušné položky.

Tentýž postup sa môže použiť pri tovare so sériovými číslami, ktoré sú dôležité napríklad pre počítačový hardvér. Na väčšine takéhoto tovaru sa sériové čísla zobrazujú ako čiastkový kód. Po načítaní kódu z výrobku sa ABRA Flexi pokúsi nájsť tovar s ekvivalentným EAN kódom a ak sa jej to nepodarí, pokúsi sa nájsť kód v tabuľke sériových čísel.

Aby ste mohli naplno využiť potenciál snímača čiarových kódov, musíte ho správne nakonfigurovať. Je to preto, že čítačka s továrenskými nastaveniami nevyvolá vo Flexi adekvátnu akciu, ale iba prečíta čiarový kód. Musíte ho presvedčiť, aby najprv aktivoval kombináciu kláves Ctrl+F10 (alebo inú kombináciu definovateľnú v nastaveniach spoločnosti), potom prečítal kód EAN a potvrdil ho klávesom Enter.

Poradenstvo k nastaveniu snímača čiarových kódov je k dispozícii na support.flexibee.eu.

Ak naprogramujete skener tak, aby aktivoval kláves F10 ako predvoľbu, budete môcť zadať množstvo vloženého tovaru na klávesnici počítača. To sa dá využiť napríklad v predajni s váhou, kde máte čiarové kódy tovaru vytlačené na hárku papiera, odkiaľ ich naskenujete a následne zadáte hmotnosť.

Zobrazenie na pokladni

Do modulu predajného miesta je možné dodať displej, ktorý zákazníkovi priebežne zobrazuje celkovú sumu nákupu a cenu aktuálne pridaného tovaru. Nie je to nič iné ako to, s čím sa každý bežne stretáva napríklad v supermarketoch. Zákazník teda nevidí, čo pokladník zadáva do systému, iba údaj o cene.

Pripojenie informačného displeja nie je zložité. V počítači, ku ktorému má byť displej pripojený, musíte zistiť adresu príslušného portu a vytvoriť správny súbor pos.xml. Návod na pripojenie displeja nájdete opäť na webovej stránke support.flexibee.eu.

Ak nepoužívate modul Pokladňa predaja priamo v predajni, je možné pomocou neho zjednodušiť evidenciu vydaných faktúr.

Platobný terminál na platby kartou

Zákazníci dnes očakávajú platbu kartou takmer v každom obchode. Preto je dôležité, aby bolo možné platobný terminál jednoducho pripojiť k predajnému miestu. ABRA Flexi umožňuje práve takéto rýchle pripojenie. Terminál je možné pripojiť cez sériové rozhranie (COM) aj cez bežnú počítačovú sieť (protokol TCP).

Ak pri pokladni vyberiete ako platbu dokladu Platobnú kartu, po stlačení tlačidla Pokončiť odošle ABRA Flexi potrebné údaje do terminálu, čím umožní platbu.

Poradenstvo o pripojení platobného terminálu nájdete v databáze znalostí.

Did this answer your question?