Táto správa sa zvyčajne zobrazuje, ak je vytvorená objednávka s inou sadzbou DPH ako následná faktúra. Môže sa napríklad stať, že objednávka je vystavená so sadzbou 21 %, ale výsledná faktúra je nakoniec vystavená so spätným účtovaním, t. j. so sadzbou 0 %.

Objednávku je tiež potrebné vystaviť na 0 %, aby sa z nej dala vystaviť faktúra.

Did this answer your question?