Skip to main content
Zaúčtovanie predaja - prednastavenie hodnôt

Môžete vo funkcii "Zaúčtovanie predaja" prednastaviť niektoré hodnoty

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?