Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koleso vo webovom rozhraní
Obchodné koleso - Prijatá objednávka a vystavený dopyt
Obchodné koleso - Prijatá objednávka a vystavený dopyt

Praktická ukážka vytvorenia prijatej objednávky a vydaného dopytu vo webovom rozhraní

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

3. Prijatá objednávka

Po odsúhlasení ceny a potvrdení objednávky vytvoríme prijatú objednávku. Vytvorenie sa vykoná prostredníctvom položky Vystavená cenová ponuka, na konci položky nájdeme tri bodky (doplnkové funkcie), Vytvoriť objednávku (opäť sa automaticky prenesie prednastavený typ dokladu), vpravo dole nájdete možnosť Vytvoriť. Po kliknutí sa vytvorí prijatá objednávka.

Webové rozhranie vás upozorní na vytvorenie dokumentu, prostredníctvom ktorého môžete prejsť priamo na dokument:

V tomto okamihu je sledovanie pozastavené a na rade je odosielanie a vytváranie požiadaviek na dodávateľov.

__________________________________________________________________

4. Vydané vyšetrovanie

Teraz je čas objednať tovar od dodávateľa, takže vytvoríte vydanú požiadavku. Budete vyhľadávať agendu vydaných požiadaviek a vytvárať doklady pre dodávateľských partnerov. Pri vytváraní dokumentu môžete prednastaviť typ dokumentu na vytvorenie akceptovanej ponuky.

Keď je ponuka prijatá, vytvoríme z vystaveného dopytu vystavenú ponuku.

Did this answer your question?