Fakturácia z viacerých objednávok

Môžem vytvoriť jednu faktúru z viacerých prijatých objednávok?

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V rámci desktopovej aplikácie nie je možné vytvoriť faktúru priamo hromadnou akciou, avšak k jednej faktúre je možné pripojiť viacero objednávok.

Vytvorte vydanú faktúru (buď prostredníctvom ponuky Predaj - Vydané faktúry - Nové alebo Predaj - Prijaté objednávky - Služby - Vytvoriť vydanú faktúru).

Ak chcete pridať ďalšie objednávky, kliknite na šípku vedľa možnosti pridať vedľa položiek dokladu, po rozbalení sa zobrazí možnosť "Fakturácia objednávky". Prostredníctvom tejto funkcie môžeme prepojiť vystavenú faktúru s viacerými objednávkami.

Ak používate sklad, je možné vytvárať expedície pre objednávky a potom prostredníctvom služieb vytvoriť hromadnú faktúru pre všetky vybrané expedície.

Prostredníctvom rozhrania API je možné vytvoriť viacero objednávok do jednej faktúry, pozrite si pokyny.

Did this answer your question?