1. prístup do ponuky Predaj - Vydané faktúry,

  2. kliknutím na tlačidlo Nová vložíte vystavenú faktúru,

  3. vyplňte informácie v hornej časti formulára s názvom Hlavička,

  4. na karte Hlavné v poli Typ faktúry vyberte hodnotu Viazanosť: záloha - nie je daňový doklad!

    a do poľa Vystavená zadajte dátum vystavenia faktúry,

  5. na karte Zákazník vyplňte alebo vyberte pomocou ikony lupy v poli Firma názov zákazníka, ktorému bude faktúra vystavená,

  6. na ostatných kartách vyplňte ďalšie potrebné polia,

  7. teraz môžete do faktúry pridať cenu - v dolnej časti formulára Položky stlačte šípku vedľa tlačidla Pridať,

  8. podľa potreby vyberte položku alebo položku na zaúčtovanie hodnoty - vyberte z cenníka alebo vyplňte údaje o položke a uložte položku,

  9. uložte dokument pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?