All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Existuje rozdiel v zaokrúhľovaní v súhrnnom výkaze a v daňovom priznaní
Existuje rozdiel v zaokrúhľovaní v súhrnnom výkaze a v daňovom priznaní

Ako Flexi rieši zaokrúhľovanie

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

ABRA Flexi rieši zaokrúhľovanie podľa pokynov vydaných pre jednotlivé tlačivá.

Smernice uvádzajú, že Vrátenie DPH sa zaokrúhľuje matematicky na najbližšiu korunu na každom riadku, smernice vrátenie DPH vyžadujú zaokrúhľovanie nahor na najbližšiu korunu.

Did this answer your question?