ABRA Flexi rieši zaokrúhľovanie podľa pokynov vydaných pre jednotlivé tlačivá.

Smernice uvádzajú, že Vrátenie DPH sa zaokrúhľuje matematicky na najbližšiu korunu na každom riadku, smernice vrátenie DPH vyžadujú zaokrúhľovanie nahor na najbližšiu korunu.

Did this answer your question?