Dôvodom je maximálny počet riadkov v tlačovej zostave - 40 (20 prvých a 20 posledných). Vo formáte XML sú riadky vždy všetky, takže import do portálu je v poriadku.
Z neho potom môžete získať kompletný tlačový výstup súhrnnej správy.

Did this answer your question?