Pravdepodobne nie je vyplnený riadok kontrolného výkazu pre príslušné doklady. Po vygenerovaní výstupu kontrolného výkazu sa zobrazia všetky dokumenty,
na ktorých je potrebné vyplniť dané riadky (po ich vyplnení bude možné výstup exportovať do XML).

Did this answer your question?