All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Čo mám robiť, ak sa kontrolný výkaz nedá exportovať do XML pre daňový úrad
Čo mám robiť, ak sa kontrolný výkaz nedá exportovať do XML pre daňový úrad

Čo mám robiť, ak sa kontrolný výkaz nedá exportovať do XML pre daňový úrad

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pravdepodobne nie je vyplnený riadok kontrolného výkazu pre príslušné doklady. Po vygenerovaní výstupu kontrolného výkazu sa zobrazia všetky dokumenty,
na ktorých je potrebné vyplniť dané riadky (po ich vyplnení bude možné výstup exportovať do XML).

Did this answer your question?